KURSIST LOGIN:Glemt password?

FASE 3 SUPERVISION I RM

Formål med Fase 3 supervisionsgrupperne
Deltagelse i supervisionsgrupper er beskrevet i målbeskrivelsen for specialeuddannelsen i almen medicin, som en obligatorisk uddannelsesaktivitet, der skal tilbydes ligestillet med de specialespecifikke teoretiske kurser, forskningstræning og de regionale temadage.

Du er ligesom andre fase-3 læger i den samme lægepraksis det sidste år af din speciallægeuddannelse. Du skal her tilegne dig de kompetencer og den robusthed, det kræver at være selvstændig praktiserende læge og overgå til at få egen praksis.

Vi ved, at deltagelse i en supervisionsgruppe skærper lægens professionalisme, ligesom det kan modvirke faglig ensomhed og udbrændthed.

Målet med supervisionen er, at understøtte din faglige og personlige udvikling.

Supervisionen giver mulighed for, at:

 • skabe tid og rum til at forstå kommunikationen - både verbalt og non-verbalt.
 • overveje alternativer – hvad kunne jeg have gjort anderledes?
 • erhverve perspektiv og planer – hvad gør jeg næste gang?
 • få indsigt i og udvikle/optimere egne reaktionsmønstre – hvad gør det ved mig og min patient? Hvorfor reagerer jeg, som jeg gør?
 • opnå indsigt og indlevelse i min patients emotionelle verden. Træne min empati
 • øge relationskompetencen – dvs. evnerne til at skabe og udvikle relationer
 • udvikle nye faglige kompetencer og styrke eksisterende
 • få hjælp til tydeliggørelse af opgaver og ansvarsområder
 • opnå forståelse af egne muligheder og begrænsninger
 • erkende, respektere og varetage egne behov i lægearbejdet og dermed forebygge nedslidning, stress og udbrændthed
 • bevare arbejdsglæden – med engagement og udvikling i arbejdslivet

Supervisionsrummet

Et trygt rum, hvor du kan få faglig sparring i forhold til de vanskeligheder, vi alle møder i arbejdet med patienter og samarbejdspartnere, og hvor du kan få hjælp til at arbejde mere effektivt.

I en supervisionsgruppe vil du kunne opleve, at når du fortæller om de ting, du synes er problematiske, giver du noget til gruppen, som inspireres og kan berette om lignende oplevelser. Kollegerne i gruppen og supervisor vil arbejde videre med sagen, og resultatet skulle gerne være, at du får nogle ideer om, hvad du kunne have gjort anderledes, uden at belastes med råd om hvad du ”burde have gjort”. Arbejdet i gruppen giver inspiration til dig og til de andre i gruppen til udvikling af personlig kompetence i kommunikation og problemhåndtering.

Således et udviklingslaboratorium /-værksted.

Vi ønsker, at du vil få en oplevelse af din supervisionsgruppe som et sted, hvor tvivl og usikkerhed bliver mødt med accept og interesse, hvor det er tilladt at prøve ting af – at formulere ”skøre tanker” og at dumme sig uden negative konsekvenser.

VELKOMMEN

Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign