KURSIST LOGIN:Glemt password?

Emnerne vælges af DSAM’s uddannelsesudvalg og dækker områder, som typisk er vanskelige at arbejde med i praksis, omhandler samarbejdsflader eller giver anledning til drøftelser af din fremtidige professionsidentitet.

Emnerne indgår alle i visse af målene, du skal opnå i løbet af din uddannelse. Deltagelse i undervisningen svarer ikke til godkendelse af målene. Det er fortsat din kliniske vejleder i praksis og på hospitalsafdelinger, der skal foretage denne godkendelse.

Læs om kursusemnerne

Tilbage

Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign