KURSIST LOGIN:Glemt password?

Program

 

12.15-13.00

 

Den stressede patient, som ikke kan overkomme sit arbejde. Med udgangspunkt i den metodeudvikling, der aktuelt foregår på Arbejdsmedicin, vil der blive redegjort for en kognitiv funderet stressforståelse. Oplægget vil dels belyse stressfænomenet og dels give konkrete bud på, hvordan man som behandler bedst muligt hjælper den stressede patient tilbage i arbejdet.

 

13.15-13.20

 

Pause

 

13.20-14.05

 

Arbejdsbetingede sygdomme, anmeldelse og erstatning. Vi gennemgår eksempler på arbejdsbetingede sygdomme, arbejdsskadesystemet, praktiserende lægers anmeldepligt og erstatningsmuligheder.

 

14.05-14.15

 

Pause

 

14.15-15.00

 

 

Den arbejdsmedicinske patient. Hvornår skal den praktiserende læge tænke arbejdsmedicin? Der gennemgåes forskellige arbejdsmedicinske sygdomme indenfor bevægeapparatet, lunger og hud der præsenteres nogle cases fra klinikken. Hvordan håndteres de gravide?

  

Formål

at uddannelseslægen sikres kendskab til:

klinisk håndtering af typiske Almen Medicinske problemstillinger i forhold til arbejdsmedicin i almen praksis

herunder

  • Arbejdsbetingede sygdomme, anmeldelse og erstatning
  • Metodeudvikling på en arbejdsmedicinsk klinik, herunder den stressede patient, belysning af stressfænomenet, stressforståelse og hvordan man kan hjælpe en stressramt tilbage på arbejdet
  • Håndtering af patienter med bevægeapparats relaterede smerter/sygdomme i socialmedicinsk perspektiv
  • mulighederne for anvendelse af samarbejdspartnere
  • mulighederne for anden relevant viden ved anvendelse af litteratur og / eller Internet

Materiale til emnet

Morten Vejs Willert
Alexandra Golabek Christiansen
Alexandra Golabek Christiansen
Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign