KURSIST LOGIN:Glemt password?

Synopsis

Mål for undervisningen:
Teoretisk og praktisk undervisning i supervision. Herunder både egen supervision og supervision af andre.

Undervisningsformer og læringsaktiviteter:
Undervisningen veksler mellem korte teoretiske oplæg, fælles diskussioner og workshops.

Vi arbejder med kursisternes egne patientcases/videoer.

Fokus under arbejdet med cases/video er supervisionsprocessen og ikke lægepatientkommunikationen.

Motivation og forberedelse
Det er vigtigt at alle har "materiale" med til supervision. Alle skal medbringe en videooptagelse af en konsultation med en patient og en case med en beretning om mødet med en patient, pårørende eller kollega - eller en klagesag.  

Der vil være mulighed for at låne et videokamera, men da vi ikke har til alle, bedes I spørge i jeres praksis, om  de har et videokamera I kan låne. Alternativt må to eller flere af jer deles om et videokamera. Vær opmærksom på, at det er egen forsikring, der dækker ved bortkomst/tyveri af kameraet.

Materiale til emnet

Mads Christiansen
Mads Christiansen
Mads Christiansen
Mads Christiansen
Mads Christiansen
Mads Christiansen
Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign