KURSIST LOGIN:Glemt password?

Undervisning varetages af praktiserende læge Peter Stokvad og en læge fra Klinisk Farmakologisk Afdeling, AUH.

Synopsis

 • Ud fra faglige og samfundsøkonomiske forhold kunne visitere patienten til optimal medicinsk behandling
 • Sundhedsvæsenets resourceforvalter
 • Polyfarmaci
 • Rationel medicinsk behandling
 • Basisliste herunder brug af hjemmesider
 • Interaktioner

Information fra underviserne

I forbindelse med gruppearbejde i løbet af dagen er det hensigtsmæssigt at kunne søge på nettet. Så medbring venligst hvad I har af mobil adgang. Der findes et lokalt netværk, så bærbar computer kan også anvendes.

 

Formål

at uddannelseslægen sikres kendskab til den praktiserende læges rolle i typiske Almen Medicinske problemstillinger i forhold til:

 • at kunne visitere patienten til optimal medicinsk behandling ud fra faglige og samfundsøkonomiske forhold
 • rationel medicinsk behandling
 • brug af basisliste
 • polyfarmaci
 • interaktioner
 • mulighederne for anvendelse af samarbejdspartnere
 • mulighederne for anden relevant viden ved anvendelse af litteratur og/eller Internet

Undervisere tilknyttet dette emne

Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign