KURSIST LOGIN:Glemt password?

Generelt:

Undervisningen er obligatorisk. Du skal bede dit ansættelsessted om fri til dit holds kursusdage, og de skal give dig fri. Din deltagelse registreres med din underskrift på deltagerlister for hvert emne. Du skal være tilstede under hele undervisningen. Hvis du går før tiden, vil du blive noteret for en halv dags fravær. Fravær må ikke overstige 18 timer (3 hele dage, 10% af kurset). Der tilbydes kun erstatningsundervisning ved fravær på grund af sygdom eller orlov.

Fravær grundet deltagelse i andet kursus:

Specialekurset står til enhver tid øverst på prioritetslisten i forhold til andre kurser, herunder SOL-kurser, som der findes adskillige alternative datoer for. Man kan altså ikke være sikker på, at det kan lade sig gøre at følge undervisningen på et andet hold, hvis man vælger at deltage i et andet kursus på samme dag, man har undervisning på Specialekurset. 

Fravær i længere tid grundet orlov eller sygdom:

Hvis du går på orlov eller har længerevarende fravær pga sygdom, skal du orientere kursussekretæren/sekretariatet om dette. Det er vigtigt, du giver besked om, hvornår du igen er aktiv i din uddannelsesstilling. Når du vender tilbage efter længere tids fravær, skal du indplaceres på et nyt hold, som er samme sted i forløbet som dig, så dine kursusdage bliver placeret korrekt.

Fravær på enkelte undervisningsdage:

Du skal give besked til kursussekretæren/sekretariatet, hvis du er forhindret i at møde op til dit holds kursusdage. Du er selv ansvarlig for at finde tidspunkter, hvor erstatningsundervisningen kan foregå med et andet hold.

Under kursusprogrammer kan du se, hvornår undervisningen bliver afviklet. Du skal tilmelde dig via mail til kursussekretæren/sekretariatet i god tid, så du kan få besked, om der er plads på holdet, inden du tager fri til undervisningen.

Du skal selv sørge for godkendelse til at deltage af dit ansættelsessted.

Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign