KURSIST LOGIN:Glemt password?

Som kommende speciallæge i Almen Medicin håber vi du har lyst til at være medlem af specialets videnskabelige selskab. Selskabet arbejder vedvarende på at udvikle det almenmedicinske speciale. I arbejdet bliver der lagt særlig vægt på uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling.

Selskabet har en særlig fraktion for yngre Almen Medicinere. Her kan du stifte bekendtskab med læger der er på vej mod samme speciale som du selv og arbejde for at ændre forhold inden for uddannelse som du finder relevant. Selskabet udarbejder vedvarende ny kliniske vejledninger som du får tilsendt som medlem.

Undervejs i kurset vil du præsenteret for flere af vejledninger og få udleveret allerede trykte vejledninger som en del af undervisningsmaterialet.

Du kan læse mere om DSAM og hvordan du bliver medlem her.

Du kan også læse mere om FYAM (Forum for Yngre Almen Medicinere) som er de uddannelsessøgendes organisation i DSAM

 

Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign