KURSIST LOGIN:Glemt password?

Temadagene afholdes i det område, hvor du er ansat. På Temadagene møder du læger, der er ansat i uddannelsesstillinger til den Almen Medicinske Specialelægeuddannelse. Formålet er at etablere kontakt til de øvrige uddannelseslæger i området, at drøfte faglige problemstillinger samt møde den lokale Almen Medicinske Uddannelseskoordinator.

Det er områdets AMU, der har ansvaret for planlægning og afholdelse af temadagene. Du vil modtage indkaldelse med henblik på deltagelse i Temadagene. I planlægningen forsøger vi at undgå sammefald med kurser i det obligatoriske specialespecifikke kursus og forskningstræningen. 

Det specialespecifikke kursus og forskningstræningen er obligatoriske i henhold til målbeskrivelsen. Deltagelse i temadage aflønnes som normal arbejdsdag, deltagelse heri forventes og der attesteres herfor i kursushæftet i forbindelse med fremmøde. Kursushæftet skal udprintes fra www.laegeuddannelsen.dk. Ved sammenfald af nævnte aktiviteter skal specialespecifikke kursus og forskningstræning prioriteres.

Hvis du har spørgsmål vedrørende temadagene, skal du kontakt AMU (Almenmedicinsk Uddannelseskoordinator) i det praksisområde, hvor du er ansat:

DSAM's hjemmeside kan du læse mere om uddannelseskoordinatorerne.

Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign