KURSIST LOGIN:Glemt password?

Håndbog for hoved- og delkursusledere

Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, som udtaler sig således:

"Med håndbogen ønsker vi at understøtte arbejdet som hoved- og delkursusleder ved at inspirere og anvise muligheder for jeres arbejde med den faglige og pædagogiske udvikling af kurserne og samtidig samle retningslinjer for den praktiske administration af kurserne – budgetansøgning, regnskabsopfølgning mv."

Håndbogen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign