KURSIST LOGIN:Glemt password?

Supervision kan bruges i flere perspektiver. Den faglige supervision kender I fra jeres ansættelser på både hospital og almen praksis.

Denne kursusdag vedrører supervision af konsultationen med fokus på relationen mellem læge og patient. Det kan også være relationen mellem dig og en kollega og mellem dig og et personale

Supervisionsmaterialet medbringer I selv i form af videooptagede konsultationer og cases. Der er 5 videokameraer til udlån i Specialeuddannelsens sekretariat hos Angela. Det er efter "først til mølle princippet". Der er vejledning i brug af kameraet i h.kolonne på denne side.                                                                                                                                                                       VIGTIGT: sørg for god lyd på optagelsen og check det, inden I præsenterer jeres video, især hvis I har den med på PC.

Formål med dagen: At træne konsultationen med særligt fokus på "patientens del" ved hjælp af de 5 kort samt at blive introduceret til supervisionsmetoder og disses anvendelighed i arbejdet som praktiserende læge.  

Vores kursus på 1 dag er udformet således, at vi vil tale om supervision, formålet med supervision, og hvilken betydning supervision har for vores arbejdsliv som praktiserende læge. 

Vi vil introducere 2 supervisionsmetoder, som vi vil arbejde med i løbet af dagen. Supervision kan også omfatte klagesager, som prioriteres højt, og det vil ligeledes være muligt at tage problemer/udfordringer op omkring livet som uddannelseslæge. 

Alle konsultationer kan bruges, så I skal bare sætte kameraet op og gå  i gang fra morgenstunden og optage en eller flere dage. Herefter skal I vælge den konsultation, I helst vil have superviseret. Der er ingen begrænsning af emner eller andre ting, der kan have indflydelse på en konsultation.

Der er selvfølgelig tavshedspligt omkring alt det, vi taler om under supervisionerne, og en vigtig regel er, at når vi i fællesskab har afsluttet en supervision er den slut og ingen må fortsætte supervisionen. Dette er vigtigt for at skabe et så trygt rum som muligt. 

Det er vores erfaring at supervision øger arbejdsglæden og mindsker risiko for udbrændthed i et travlt arbejdsliv.

Supervision giver mulighed for udvikling og selvindsigt. 

Vi glæder os til at arbejde sammen med jer!

Materiale til emnet

Jan-Helge Larsen
Jan-Helge Larsen
Jan-Helge Larsen
Jan-Helge Larsen
Jan-Helge Larsen
Jan-Helge Larsen
Jan-Helge Larsen
Five cards: a simple guide to beginning the consultation (111,25 KB)
Five cards: a simple guide to beginning the consultation
Jan-Helge Larsen
Samtykkeerklæring - udfyldes af HU-læge og patient (62,07 KB)
Samtykkeerklæring - udfyldes af HU-læge og patient
Jan-Helge Larsen

 

Hvis du mangler et kursus, kan du slå op på emnet og se de kommende undervisningsdatoer:

Kursusdatoer pr. emne

Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign