KURSIST LOGIN:Glemt password?

Info til tutorlæger

I forbindelse med den specialespecifikke forskningstræningen er der lavet aftaler med regionerne om, at kursisterne skal have fri til kurset i forskningstræning i sidste halvdel af deres uddannelsesforløb, således at de kan have gennemført forskningstræningen, inden deres fase 3 stilling begynder. 

Dette betyder, at forskningstræningen skal påbegyndes, når fase 2 starter. Dette kan imidlertid for nogles vedkommende ikke komme til at passe helt. Nogle kursister vil ligge skævt på grund af deres forskellige ansættelsesdatoer, barsel, orlov etc.

Det specialespecifikke forskningstræningskursus er en del af den samlede obligatoriske forskningstræning i specialeuddannelsen, og der skal derfor gives fri til deltagelse. I alt 17 dage.

I forbindelse med forskningstræningen laver kursisterne et projekt, som fremlægges både her hos os og i praksis. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at tutorlægerne altid er meget velkomne til at deltage i fremlæggelsesdagen. Kursisten afleverer invitationen til tutorlægen.

Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign