KURSIST LOGIN:Glemt password?

Det specialespecifikke kursus i almen medicin har en varighed på 180 timer fordelt over 30 dage med undervisningslektioner à 6 timer pr. dag. Dagene afvikles således: 

Fase 1 :            10 dage 

Sygehusdelen:  4 dage            

Fase 3:              16 dage

I kursusoversigten findes alle de kurser, som udbydes i hele uddannelsen og er delt op i faser på Specialeuddannelsen.

SOL-kurser og andre kurser findes på www.videreuddannelsen-syd.dk/wm203617

Da vi stadig befinder os i en overgang fra masterplanen fra 2010 til masterplanen fra 2014, vil kursusemner og rækkefølge variere:

Masterplan 2010 & 2014

Kursusoversigt - Almen Medicin

Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign