KURSIST LOGIN:Glemt password?

Hovedkursusleder ved Specialeuddannelsen i almen medicin i Videreuddannelsesregion Syd siden juni 2016.

  • Uddannet læge fra Syddansk Universitet januar 1992.
  • Speciallæge i almen medicin 1999.
  • Praktiserende læge, kompagnon hos Lægerne ved Slotssøen, Kolding siden juni 1999
  • PLO repræsentant i Region Syddanmark siden jan. 2015. Er formand for Kvalitets- og Efterudannelses Udvalget, KEU
  • Tidligere praksiskonsulent på gynækologisk-obstetrisk afdeling og børneafdelingen på Sygehus Lillebælt. 

Gift med Lars Rotwitt, ortopæd kirurg på Kolding Sygehus.

2 børn, Maria, som er sygeplejerske på Rigshospitalet og Anders, som læser medicin på SDU.

På specialekurset underviser jeg i introduktion og lægelig indentitet, svangreomsorgen, samt evaluering/afslutning.

Undervisningsmateriale

Afslutning/Evaluering

Der er ikke noget materiale til dette emne.

Introduktion - lægerollen

Svangreomsorg

Lægerollen, lægelig identitet, lægen som medikament

Der er ikke noget materiale til dette emne.

Børn og unge psykiatri, det truede barn

Overenskomst

UTH, klager, evaluering

Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign