KURSIST LOGIN:Glemt password?

Undervisningsemne:
Palliativ medicin

 

Præsentation

  • Lægevidenskabelig kandidateksamen fra Århus Universitet sommeren 1984
  • Speciallæge i Almen Medicin 1994
  • Kompagniskabspraksis/samarbejdspraksis i Grenå 1995 – 2018
  • afdelingslæge i Enhed for Lindrende Behandling, Århus Universitetshospital 2018-2019
  • Specialist i Palliativ Medicin 2007 (den nordiske specialistuddannelse 2005-2007)
  • Klinisk studenterundervisning i praksis siden 1997
  • Underviser på specialeuddannelsen i almen medicin i Palliativ Medicin siden 2007

Jeg har lige siden, jeg snusede til anæstesiologien i 1986-1988 haft speciel interesse i først smertebehandling og med tiden den palliative indsats og behandling. Jeg deltog allerede i 1993 i et af de første kurser i palliativ medicin. Dengang hed det ’teachcare’ (teaching cancer care in general pracsis), et EU finansieret forsøgsprojekt med undervisning i kommunikation, symptomatologi og samarbejde omkring cancerpatienten.  

I 2004 blev jeg optaget på specialistuddannelsen i Palliativ medicin og kan efter bestået eksamen og forskningsprojekt (som omhandlede pårørendes aktive deltagelse i behandling af den palliative patient i hjemmet) kalde mig specialist i Palliativ Medicin.

Jeg underviser praktiserende læger og yngre almenmedicinere i PLO-e og på lægedage, med fokus på den palliative indsats for både kræftpatienter og patienter med livstruende medicinske sygdomme, smertebehandling og læger på plejehjem. Jeg underviser også andre faggrupper og tværfagligt for hjemmesygeplejersker og praksispersonale sammen med praktiserende læger.

Jeg deltager i EAPC’s (European Association in Palliative Care) kongresser 1-2 gange årligt, og sidder med i en faglig specialistgruppe sammen med fagområdespecialisterne i Palliativ Medicin i Region Midt.

Jeg har været DSAM's repræsentant på det palliative område i sundhedsstyrelsen og har været med i arbejdet omkring Kræftplan III (2011), 'Anbefalinger til den palliative indsats i Danmark' (2011), arbejdsgruppen om redskaber til behovsvurdering (2012) og  Kræftplan IV (2017) i arbejdsgruppen vedr. revision af de nationale anbefalinger og forløbsprogrammet for kræftpatienter om rehabilitering og palliation.

Jeg var formand for arbejdsgruppen og medforfatter af DSAM's vejledning om palliation i primær sektoren (2014), og medforfatter af DSAM's vejledning om 'kræftopfølgning i almen praksis' (2018).

I 2017 modtog jeg Mahler prisen for mit arbejde med den palliative indsats i primær sektoren i Danmark.

Min vigtigste funktion som specialist i både almen og palliativ medicin er at fremme og optimere fagligheden blandt mine praktiserende kolleger og kolleger under uddannelse til almen medicin. At fremme samarbejdet mellem primær og sekundær sektoren og samarbejdet i primær sektoren mellem de forskellige aktører og at fremhæve og påvise den centrale funktion som den praktiserende læge har for disse patienter. 

Undervisningsmateriale

Palliation og den terminale patient

SYMPTOMLINDRING (3,65 MB)
ESAS-skema.pdf (15,76 KB)
Ord om HÅB.pdf (28,17 KB)
SPICT-DK (1,2 MB)
EORTC skema.pdf (44,62 KB)
Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign