KURSIST LOGIN:Glemt password?

Du skal evaluere alle kurser ved at gå ind på din personlige side på hjemmesiden.

Her kan du se evalueringerne, og først når du har evalueret, vil systemet automatisk registrere, at du har deltaget i kurset, så det er vigtigt, at du får evalueret.

Du skal evaluere emnets relevans for dit fremtidige virke, samt hvad du synes om undervisningens faglige niveau og den pædagogiske form. Underviserne anvender evalueringen til at udvikle undervisningen, og den giver ligeledes kursusledelsen mulighed for at følge afviklingen af de enkelte moduler og behovet for forbedringer og ændringer blandt undervisergruppen.

Derudover skal du angive, i hvilken grad du var blevet oplyst om formålet med kurset før kursusstart, og om undervisningen levede op til formålet. Disse oplysninger videregives til Sundhedsstyrelsen.

Udbyttet af enhver undervisningsseance afhænger af såvel underviser som kursister. Vi forventer, du som kursist møder åben og engageret og anvender evalueringsmulighederne til konstruktiv kritik med henblik på forbedringer af de kommende kurser.

Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign