Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse (SOL)

10. maj 2011 

Sundhedsstyrelsen har opdateret og omstruktureret de generelle kurser i speciallægeuddannelsen. Ændringerne bliver indført i løbet af 2011 og 2012. De indebærer, at LAS kurserne (Ledelse, Administration og Samarbejde) ophører og erstattes af SOL (Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse). Der afsættes ni dage til det nye samlede kursusforløb, som gennemføres i hoveduddannelsen, hvoraf to kurser etableres decentralt og et kursus centralt.

Formålet med kurserne er at understøtte de uddannelsessøgende lægers muligheder for at erhverve sig kompetencer inden for områderne organisation og ledelse. 

Alle SOL kurserne afvikles i løbet af hoveduddannelsen.

SOL 1-kurset gennemføres i begyndelsen af hoveduddannelsen til speciallæge.

SOL 2- og SOL 3-kurserne afvikles i sidste halvdel af hoveduddannelsen til speciallæge.

Læs mere her 


Region Sjælland og Region Hovedstaden

Region Syddanmark

Region Midtjylland

SOL 2-kurser

 

Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign