KURSIST LOGIN:Glemt password?

Tilbud til underviserne om gratis supervision af din undervisning

Synes du at din undervisning godt kunne blive endnu bedre?

Måske har du en oplevelse af at dine studerende falder fra i løbet af dagen.
Eller du vil gerne forny din undervisning, men mangler idéer.
Fylder de kritiske studerende for meget?

Eller er du bare udviklingsorienteret og gerne vil lære nyt.

Supervisionen tager udgangspunkt i dine behov, og Peter kommer enten og overværer din undervisning med efterfølgende supervision - eller I mødes udenfor undervisningstiden. 

Speam tilbyder supervision af din undervisning med lærer, skuespiller og undervisningskonsulent Peter Hartmann. 

Peter har i mange år undervist og superviseret undervisere på folkeskoler, universiteter og lærerseminarier 

- og har med stor succes været underviser på Speams undervisningsseminarer. 

Se mere om Peter på www.hartmannsteater.dk

Indtil videre har vi kun en økonomisk ramme til at supervisere to undervisere om året.

I tilfælde af at der er flere end to ansøgere årligt, træffer Kursuslederen beslutning om hvilke to undervisere, der tilmeldes. Dette gøres udfra en behovsanalyse udført på baggrund af evalueringer.

Alle ansøgere skal sende en mail til deres kursusleder, og alle vil få besked om de er tilmeldt eller ej.

 

 

Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign