KURSIST LOGIN:Glemt password?

Undervisningsemne: 

Møde med indvandrere 

Nadja Naciye Elgin underviser på modulet om indvandrerpatienten. Hun blev speciallæge i Almen Medicin i 2006. Umiddelbart efter overtog hun en praksis i Rødovre, hvor hun nu har etableret en større klinik med en sygeplejerske, en jordemoder, en sekræter og en uddannelseslæge. 

Nadjas forældre kommer fra Tyrkiet og hun er selv vokset op i Århus. Nadja har af flere omgange arbejdet på hospitaler i Tyrkiet. Da hun har et personligt kendskab til andre opfattelser af sundhed, læger og sygdom hos gruppen af patienter med anden baggrund end dansk suppleres tilgangen til den teoretiske fremlæggelse med mere specifikke indslag 

Undervisningen gennemgår problemstillinger vedrørende den praktiserende læges arbejde med patienter med anden baggrund end Dansk. Den potentielt vanskellige konsultation gennemdrøftes og eventuelle vanskeligheder og løsningsmuligher etableres - også med udgangspunkt i kursisternes egne erfaringer.

Undervisningsmateriale

Etniske grupper

Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign