KURSIST LOGIN:Glemt password?

Her kan du se forskningstræningsholdenes rapporter 

Hold 59

Muskelrelaksantia ved akutte lænderygsmerter

Praktiserende lægeres udfordringer og barrierer i håndtering og børn med enuresis - et kvalitativt studium

Urinsyregigt i almen praksis - Et litteraturstudium

Har vi styr på fødselsdepression i almen praksis - et prævalensstudium fra to almen praksis

Behandling og monitorering af artritis urica - Et databaseret studie

Osteoporose screening i almen praksis

Kan HPV-hjemmetest erstatte det konventionelle celleskrab til screening for livmoderhalskræft?

Hvordan diagnosticerer og behandler vi depression i almen praksis

 

Hold 58

Wegovy i almen praksis - Forskelle i håndtering af behandling

Effekten af lavdosis quetiapin på søvn - Et litteraturstudie

Og hvad betyder så noget for dig i dag? Et eksplorativt kvalitativt studie af praksisoplevelsen for patienter i almen praksis

Optimalt behandlingsmål ved hypertension hos ældre i almen praksis

Håndtering af nyopstået dyspepsi i almen praksis – følger vi retningslinjerne?

 

Hold 57

HEART-score som præhospitalt visitationsredskab til patienter med mistanke om AKS

Forældres holdning til skoldkoppevaccination - En spørgeskemaundersøgelse

Hvad er evidensen for brug af Wegovy til behandling af overvægt i almen praksis

Brug af semaglutid i almen praksis til vægttab: Et mixed methods studium

 

 

Hold 56

Ultralydsdiagnostik af DVT i almen praksis - er det sikkert? Et litteraturstudium

Følger vi retningslinjerne for type 2 diabetes - et databeseret studium

Nyt behandlingsmål på LDL 1,4 ved risikopatienter - følger vi retningslinjerne? Et databaseret studium i 3 almen praksis

Journalaudit - følger vi forløbsbeskrivelserne ved behandling med anti-psykotisk medicin?

Oplægning af spiral - får vi spurgt ind til bivirkninger ved opstart og kontrol? Et databeseret studium

 

Hold 55

Spiralanlæggelse i almen praksis

Kontrol af inhanlationsteknink hos KOL-patienter ii almen praksis

Medicinsk vægttabsbehandling i AP - en mixed methods spørgegskemaundersøgelse

Behandling af atopisk dermatitis i almen praksis - En gennemgang af litteraturstudium

Brugerdrevet forbedring af specialisttræningen af speciallæger i almen medicin ved Randers Regions Hospital - ET aktionsforskningsprojekt

Hvad er evidensen for behandling af vaginale infektioner med probiotika? Et litteraturstudium og en meta-analyse

Børn og unge i mistrivsel - hvilke baheandlingstilbud findes der i Silkeborg Kommune?

 

Hold 54

Praktiserende lægers brug af akutteam i Skanderborg kommune - En spørgeskemaundersøgelse

Validiteten af screeningsundersøgelse for kongenit katarakt i almen praksis

Brugen og udbredelsen af systemisk hormonterapi mod klimakterielle gener i 3 lægehuse i Vestjylland

Effekten af kort- og langtidsbehandling med Duloxetin i almen praksis depression

Medicinændringer ved plejehjemsbeboere

Risikoen for akut nyresvigt ved brug af NSAID til patienter i fast behandling med diuretika og/eller angiotensin-converting enzyme-hæmmere/angiotensin-II-receptor-blokkere

 

Hold 53

Søvnbesvær og udvikling af type 2 diabetes

Varighed og styrke af binyrebarkhormonbehandling ved Kronisk Obstruktiv Lungesygdom med akut eksacerbation

Hvad er evidensen for at PPI beskytter mod NSAID-induceret mavesår? En metaanalyse af 4 RCT-studier

Den oplevede patient-behandler-relation i Norddjursklyngen

HPV-vaccination af drenge og mænd 

Børn med AOM og antibiotikabrug – følger vi guidelines?

Paracetamols påvirkning på testikeludvikling i fostertilværelsen

Opfølgning efter graviditetsbetinget sygdom

Håndtering og opfølgning af nedre urinvejsinfektion hos mænd over 40 år

 

Hold 52

Trivsel blandt hoveduddannelseslæger i almen praksis i praksisdelen

Skal mit barn vaccineres mod meningokokker?

Anvendelsen af analgetika hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

En undersøgelse af henvisningstendensen af KOL-patienter til rehabilitering i to almen praksis i Silkeborg og Aarhus

Hvordan oplever yngre stroke-patienter behandlings- og rehabiliteringsforløb? Har den praktiserende læge en rolle?

  

Hold 51

Anvendelse af dermatoskopi i almen praksis - en spørgeskemaundersøgelse

Et eksplorativt studium af den praktiserende læges rolle i terminalbehandling i eget hjem

Hvordan stilles diagnosen svamp (Candida albicans) i brystet hos kvinder der ammer?

Kan anti-Mûllersk hormon bruges som indikator for menopause? Et litteraturstudium

Wet Smear - Hvordan er evidensen for brug af wet smear til diagnostik af vaginalt udflod i almen praksis?

Wet Smear guideline til AP

 

Hold 50

Skal mit barn vaccineres mod skoldkopper? Et litteraturstudium der belyser effekt, varighed og bivirkninger af skoldkoppevaccinen samt vaccinens indvirkning på forekomsten af herpes zoster

Seksuel dysfunktion og diabetes - En mixed method undersøgelse i almen praksis  

Rødkløveres anvendelse ved klimaterielle symptomer og udvalgte sideeffekter hos kvinder i klimateriet - Et litteraturstudium      

Telefontid med læger i almen praksis - hvorfor vælger nogle at beholde den?

Hvad er risikoen for udvikling af mammacancer ved kontinuerlig behandling med østrogen og genstagen ved klimatielle gener? Et litteraturstudium

Screening for type 2 diabetes i almen praksis

 

 

 

Hold 49

Vaccineskepsis under Covid-19 pandemien

Videokonsultationer i almen praksis: Lægens perspektiv på konsultationsprocessen  

Hvordan oplever patienter kvaliteten af videokonsultationer i almen praksis? En spørgeskemaundersøgelse        

Egen læges rolle ved arbejdsrelateret stress. Et mixed-method litteraturstudium

Håndtering af vitamin-D i almen praksis med fokus på dosering

Hvordan kan den praktiserende læge forebygge dyb venøs trombose (DVT) ved flyrejser for sine patienter?

Praktiserende lægers erfaring med og holdning til børns uhensigtsmæssige forbrug af skærmtid – et kvalitativt studium                 

 

Hold 48

Håndtering af primær kronisk insomni i almen praksis

Antiinflammatorisk kost - kan vi anbefale det som led i behandling af inflammatorisk tarmsygdom i almen praksis?

Motivation og barrierer for alment praktiserende læger til at implementere ultralyddiagnostik i almen praksis

Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4

Hold 47

Beskrivelse af ordinationsmønstreret af lipidsænkende behandning for udvalgte gruppe i to almen praksis

Gestagenspiral og risiko for udvikling af brystkræft. Et litteraturstudium

Medicinsk cannabis - Har det en plads i almen praksis? Et litteraturstudium

Risikoen for gastrointestinal blødning ved brug af NSAID hos ældre Et litteraturstudium

Genoplivning eller ej? Et mixed method studium fra almen praksis

Ordination af antibiotika til børn i alderen 0-5 år under corona-epidemien. Et empirisk studium

Kan telefonbaserede remindersystemer øge komplians for medicinsk behandling af type 2 disbetes? Et litteraturstudium

 

Hold 46

Er first-void urinprøve ligeværdig med podning til diagnosticering af clamydia ved mænd? Et litteraturstudium

Et empirisk studium af praktiserende lægers viden om og brug af henvisninger til kommunal genoptræning til ældre

Er der forskel i succesraten ved behandling af vorter med kryoterapi sammenlignet med selvbeahndling? Et litteraturstudium

Er der en kausal sammenhæng mellem D-vitamin og depression? Et litteraturstudium

Hvordan kan opsporing af cøliaki optimeres i almen praksis med udgangspunkt i danske og europæiske guidelines?

Kan D-vitamin supplement reducere risikoen for luftvejsinfektion (influenza og Covid-19 infektion) og dødsfald?

Et empirisk studium af forældres holdtning til og viden om rotavirus

 

Hold 44

Dermoskopi til diagnosticering af malignt melanom i almen praksis - er det patientsikkert?

Vaccination af skoldkopper - hvordan er varigheden af immuniteten?

Hvordan oplever praktisernde læger deres life-work balance?

En kvantitativ undersøgelse af opfølgning af børn og unge med ADHD/ ADD i almen praksis

Hvilke årsager kan der være til lav dækningsgrad af influenzavaccine til ældre over 65 år?

Hvordan behandles impetigo i almen praksis? Et eksplorativt studium via sociale medier

Tidlig genoptræning af simpel ankel distorsion - litteraturstudium

 

Hold 43

Den kardiolære risiko ved behandling med NSAID målt ved AMI

Hvad er evidensen for kiropraktisk behandling ved lumbal diskusprolaps, samt hvad er de praktiserende lægers holdning til dette?

Praktiserende lægers holdning til hormonbehandling af klimaterielle gener i forhold til gældende rekommandationer

Er der evidens for behandling med protonpumpehæmmere hos spædbørn med symptomer på refluks?

Supervision i almen praksis - oganisation og tilfredshed

 

Hold 42

Hvilke parametre kan lokke yngre læger til dækningstruede områder?

Bakterielle konjungtivitter - er vi præcise nok i ovres diagnosticering?

Har ændring af guidelines for KOL påvirket ordinationsmønsteret

Diagnostik af hypertension i almen praksis - hvad er validiteten af blodtryksmålinger?

Afli behandling - guidelines for brug af Maravan

Behandling af skuldersmerter - fysioterapi eller steroid?

At hænge fast i et mønster - et kvalitativt studie af hvordan det opleves som voksen at have haft en opvækst med alkoholisme

Antipsykotika og opfølgning i almen praksis

 

Hold 41

Brug af henvisninger fra almen praksis på sygehusene

Mikroalbuminuri og hypertension

Barrierer ved brug af teledermatologi

Kan homocysteinniveauet forudsige cardiovaskulær sygdom i almen praksis?

Udfordringer ved demensudredning af etniske minoriteter i almen praksis

Aktivitetsstyring i almen praksis ved hjælp af takstregulering

Et eksplorativt studium af forholdet mellem arbejdsglæde og organisatorisk praksisform?

 

Hold 40

Hvor mange overvægtige førskolebørn har vii praksis, hvordan håndteres overvægtsproblemerne

hos børn i praksis i dag og hvilke mulige samarbejdspartnere har vi?

Off-label Movicol behandling af børn med obstipation 0-2 år i almen praksis

Hvad er effekten ved brug af steroidcreme til behandling af børn med phimosis?

Hvad er praktiserende lægers holdning til helbredstjek af tilsyneladende raske mænd i alderen 30-50 år?

Lænde-ryg smerter i praksis - Hvor mange MR-scannes og hvor mange opereres i en almen praksis?

  

Hold 39

Em empirisk undersøgelse af effektiviteten ved telefonkonsultationer i almen praksis

Hvad betyder kontinuitet i almen praksis for patienterne?

Evidens for effekt og bivirkninger af systemiske glukokortikoider ved allergisk rhinitis

Forebyggende behandling med methenaminhippurat ved recidiverende urinvejsinfektioner

 

 Hold 38

Bør vi informere om skoldkoppevaccine ved børneundersøgelse i almen praksis?

Hæmoridebehandling i almen praksis - er den evidensbaseret?

Kan man anvende p-piller til ammende kvinder?

Varighed af antibiotisk behandling af pneumoni i almen praksis

Mangler der en formaliseret kommunikationsvej mellem praktiserende læger og praktiserende tandlæger?

Hvad er anbefalingen til smertestillende medicin til børn i almen praksis?

 

Hold 37

Hvordan er evidensen for brug af antibiotika i behandling af ptt. med Modic type 1 forandringer?

Gestagenspiral - øget risiko for brystkræft og blodpropper hos præmenopausale kvinder?

Hvilke ptt. kan klare sig med B12 tabletbehandling ved B12 vitaminmangel?

Behandling af herpes labialis i almen praksis

Obstipation hos småbørn

  

Hold 36

Tramadol i almen praksis

Cyklisk vs forlænget behandling med monofasiske P-piller

Fast læge på plejehjem - Retrospektivt kohortestudie

Kiropraktorbehandling af børn - Undersøgelse af bivirkninger og risikoen for skader

 

Hold 35

Erfaringer med og brug af teledermatologi i almen praksis

Behandling af subkutane abscesser i almen praksis

Er der evidens for kontrolurin efter behandling af systit

Mycoplasma genitalium - Diagnostik og behandling

Anvendelse af Amsels kriterier til diagnostik af bakteriel vaginose i almen praksis

Et kvalitativt studium af kendskab og holdninger til anvendelse af skoldkoppevaccine

Et kvalitativt studium af behandler- og patientrelationens betydning for oplevelsen og effekten af rygestopbehandling

  

 

Hold 34

Testosteronbehandling hos mænd i almen praksis

Tæller tiden?

Relationen mellem hormonel kontraception og depression hos yndre kvinder - et registerstudium i almen praksis

Implikationer for brug af Facebook i almen praksis - et eksplorativt kvalitativt studium

Behandling af GBS infektion hos gravide i almen praksis

Anvendelse af teledermatologi i almen praksis

Effekt af medicinsanering hos geriatiske patienter

 

Hold 33

Behandling af kronisk analfissur samt håndtering i almen praksis

Kan VKA behandling varetages af almen praksis?

Sikkerheden ved kortvarig NSAID-behandling til børn under 5 år

Behandling af overvægtige børn i almen praksis

Systematisk opfølgning af somatisk comorbiditet med fokus på kardiovaskulære risikofaktorer hos ptt. med velkendt skizofreni i almen praksis 

Behandling af vitamin B12-mangel i almen praksis

Genoplivning eller ej - beslutningsstøtte i almen praksis

Ureaspusteprøve kontra fæces antigentest for Heliobactor Pylori i almen praksis

 

Hold 32

Klager i lægevagten

Opnås et varigt vægttab ved tillæg af en SGLT-2-inhibitor ved dys-reguleret tabletbehandlet type 2 Diabetes Mellitus

Bakteriel vaginose. Valg af diagnostisk metode

Mononukleose - Return to play

Anvendelse af tympanometer ved akut otitis media

Jaydess - fup eller fakta. A mixed method studium

Faldende tilslutning til HPV-vaccinationer og årsager hertil - en spørgeskemaundersøgelse

Fører klamydia til infertilitet hos kvinder? Hvis ja, hvor stor er risikoen?

Mycoplasma pneumonia. Har svælgpodning en plads i diagnostikken af mycoplasma pneumonia i almen praksis

Behandling af neglesvamp

Søvn og helbred

Forbrug af oral kontraception for piger under 15 år

Er der evidens for brug af nasal steroid til sinuit?

 

Hold 31

Vorter i almen praksis

Håndtering af hypothyreose i almen praksis

Penicillinallergi i almen praksis

Håndtering af sekretorisk otitis media i almen praksis: Spørgeskemaundersøgelse

Satellit praksis

Gynækologisk ultralyd i almen praksis

En kvalitativ undersøgelse af hvordan forældre oplever det at have et barn med ADHD? Hvilken rolle spiller den praktiserende læge i forløbet?

 

Hold 30

Risikofaktorer for otitis media

Topikal diclofenac - Har det en effekt i behandlingen af akutte smerter?

Det lægen ikke ved! Prævalensen af forbruget af kosttilskud, naturmedicin og vitaminer i almen praksis

Er der indikation for afspritning før vaccination i almen praksis?

Hvad er evidensen for profylaktisk antibiotikabehandling ved bidsår i almen paksis?

 

Hold 29

Følges kliniske retningslinjer for antibiotikabehandling af akut rhinusinuitis i almen praksis?

Værdien af konventionel røntgenundersøgelse af columna lumbalis ved uspecifikke lænderygsmerter i almen praksis

Testosteronbehandling af ældre mænd med late-onset hypogonadisme

Rationel antibiotikabehandling af erysipelas i almen praksis

Effekt og sikkerhed af vaccination mod skoldkopper

Behandling og opsporing af mangeltilstande ved gastric bypass operation

Steroidfobi med lægevejledning og patientinformation

 

 

 

Hold 28

Hvordan håndteres patienter med kendt alkoholproblematik i almen praksis?

Topikal NSAID - har det en plads i behandling af knæartrose?

Evidens for behandling med Hirudoid på superficiel tromboflebit

HPV vaccinationer i almen praksis og mulige bivirkninger. Deskriptivt registerstudie

Infektioner hos patienter med skizofreni

Bakteriel vaginose  Peroral - versus lokal behandling

P-pillekontrol i almen praksis. Bliver anbefalingerne overholdt

Findes der en sammenhæng mellem underskud af D-vitamin og depression?

 

 

 

Hold 27

Recidiverende nedre urinvejsinfektioner

Vurdering af risiko for kardiovaskulær sygdom hos patienter med psoriasis i almen praksis. Følges guidelines

Fælles medicinkort - eller medicinlort

Danskernes søgning på internettet efter sundhedsfaglig viden før konsultation i alm. praksis

 

Hold 26

Den vaccinetvivlende befolkning

Risiko for udvikling af mamma cancer efter brug af ren gestagen prævention

Diagnostik og henvisning til psykologordningen af let til moderat deprimerede patienter i almen praksis

Evidens for afvaskning ved spiralanlæggelse

Evidens for sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende pasning af børn med skoldkopper i daginstitutioner i Danmark

FMK - den omstillingsparate læge

 

Hold 25

Er der dokumentation for brug af E-cigaretter som rygestopmiddel

Effekt af stereoid injektion på skuldersmerter i forhold til fysioterapi

Spiral i praksis

Øger postmenopausal hormonterapi af en kvinde med tidligere AMI hendes risiko for et nyt AMI, kardiovaskulær død eller død uanset årsag

Demens og benzodiazepiner 

Diagnostik af hudsvamp i almen praksis

Behandling af D-vitamin mangel i almen praksis

Valg af antibiotika i lægevagten til 4-6 årige børn med akut otitis media 

Sammenligning af patienttilfredshed i kompagniskabspraksis versus regionsklinik 

 

Hold 24

Er der indikation for brug af opioider i behandlingen af osteoarthiritis

Fysioterapi ved subakutte lænderygsmerter

Vaginal candidiasis. Peroral versus vaginal behandling

Erysipelas og cellulitis. Rationel antibiotisk strategi

Akut smerte behandling af småbørn. Er ibuprofen sikkert

Den positive effekt af øredræn hos børn i førskolealderen med seriøs otitis media

Skuldergener i almen praksis. En undersøgelse af patienter der

henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge

 

Hold 23

Effekten af NSAID på behandling af akutte lændesmerter

Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre

HPV-vaccination af drenge & mænd.

Paracetamol til børn. Rektal eller oral administration

Systematisk opfølgning af patienter i antipsykotisk behandling

Hold 22

En kvantitativ og kvalitativ analyse af epikriser til almen praksis

Evidens for bivirkninger ved langtidsbehandling med steroidcreme til børn

Praktiserende lægers rådgivning til børn med akut gastroenteritis (AGE)

Motorattest og misbrug hos unge

Screening for KoloRektalCancer

Paracetamol til børn: Dosis og bivirkninger

Hold 21

Indikation for udskrivelse af antibiotika i lægevagten

Diagnostik og valg af behandling ved bakteriel conjunktivitis

Evidens for behandling af akut sinuitis med antibiotika i almen medicin

Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte?

Hvad er evidensen for gavnlige og skadelige effekter ved kiropraktisk behandling af spædbarnskolik?

Hold 20

Supraspinatustendinitis - bedste tests

Magnesium. Er der evid

Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign