KURSIST LOGIN:Glemt password?

Præsentation

  • Speciallæge i almen medicin i 1998
  • Praktiserende læge i Århus siden 2005 (www.boh-laege.dk)
  • Ph.d. i medicin i 2006
  • Seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus siden 2006
  • Undervisning ved Specialeuddannelsen og senere ved Forskningstræningen i almen medicin
  • Konsulent ved DAK-E/DanPEP
  • Læs mere på http://pure.au.dk/portal/da/hh@alm.au.dk
Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign