KURSIST LOGIN:Glemt password?

 

Hovedkursusleder
Praktiserende læge Martin Ryt-Hansen marh@sund.ku.dk

 

Martin er ansat som hovedkursusleder for Specialekurset, hvor han har det overordnede ansvar for planlægning og afvikling af kurset. Desuden er Martin repræsenteret i DSAMs Uddannelsesudvalg og Kursusudvalg.

I samarbejde med kursuslederne ved Odense og Århus Universitet, underviserne, sekretariatet og Sundhedsstyrelsen, forsøger vi at skabe de bedste rammer for et inspirerende kursus med et højt fagligt niveau, således at kursisterne føler sig teoretisk godt klædt på til den mangfoldige hverdag som praktiserende læge.

 

Sekretariat
Kursuskoordinator: Angela Larsen   3532 7955

 

 

aamspec@sund.ku.dk

 

Sekretariatet er åbent kl. 08.30 - 11.00 på kursusdage eller efter aftale. Mails besvares alle dage.

 

Kursistrepræsentant
Daniel Staal Nyboe danielnyboe@gmail.com 

 

Underviserrepræsentant
Morten Jakobsen konsulent@dadlnet.dk

 

Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign